Регистрация

О нас

«СПІЛКА УЧАСНИКІВ, ВЕТЕРАНІВ, ІНВАЛІДІВ АТО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЛЕГІОН» є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників 25 квітня 2015 року і діє у організаційно-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

Спiлка об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Спiлка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має (відкриває та закриває) рахунки у банківських установах, має самостійний баланс, бланки, печатки, штампи, емблему, прапор (хоругву), власну символіку. Спiлка має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

Спiлка співпрацює з державними організаціями та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами для реалізації мети (цілей) і завдань, передбачених Статутом.

Спiлка має право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між іншими організаціями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.

Спiлка є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.